Daha Fazla Kariyer

Turkcell Grup’ ta kariyer yollarımızı değiştirme veya farklı deneyimler kazanma fırsatından faydalanabiliriz. Açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara dileyen çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve terfi hareketleri yapılır.

​Kariyer Süreçleri
Turkcell Grup’ ta kariyer yollarımızı değiştirme veya farklı deneyimler kazanma fırsatından faydalanabiliriz. Açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara dileyen çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve terfi hareketleri yapılır.

Performans ve Yetenek Yönetimi
Turkcell Grup Performans ve Yetenek Yönetimi , çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir. Süreç 4 adımdan oluşur: 

  • Hedef Belirleme
  • Ara Değerlendirme
  • Davranış Modeli Değerlendirme
  • Performans Değerlendirme ve Yetenek Yönetimi adımlarından oluşan Performans ve Yetenek Yönetimi süreçleri işletilmektedir.
Hedef Belirleme Süreci ile çalışanların şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmeleri sağlanır. Hedef belirleme sürecinde fark yaratanı ayırt eden ve bireysel katkıyı gösteren hedeflerin belirlenmesine önem verilmektedir.

Sene başında belirlediğimiz hedefleri Ara Değerlendirme Dönemi’nde gözden geçiririz. Ara Değerlendirme Dönemi aynı zamanda performans ve davranışlarımızla ilgili geri bildirim almamız için önemli bir fırsattır.

Davranış Modeli Değerlendirme sürecinde Turkcell Grup Değerleri paralelinde belirlenmiş olan Davranış Modeli çerçevesinde, yöneticimiz, ekibimiz, müşteri ve eşitlerimiz tarafından değerlendiririz. 
Bu uygulamayla çok yönlü açık ve yapıcı geribildirim alır, güçlü ve gelişime açık alanlarımızı belirleriz. Gelişim planlaması ile güçlü yönlerimizi pekiştirerek, gelişime açık alanlarımızın iyileştirilmesini hedefleriz. 

Hedef Değerlendirme döneminde hedeflerimiz objektif olarak değerlendirilir. 

Yetenek Yönetimi sürecinde Davranış Modeli Değerlendirme ve performans sonuçlarımız ile geleceğe dair potansiyellerimiz değerlendirilir, aramızdaki fark yaratan yetenekler belirlenir. 

Ücret ve Ek Menfaatler
Ücret ve Ek Menfaatler politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmayı amaçlar. Turkcell’in sektördeki lider konumuna paralel olarak; Ücret ve Ek Menfaatler politikamız yetenekli çalışanları Turkcell Grup’ a kazandırmak, çalışanların performansını, motivasyonunu ve bağlılığını arttırmayı hedefleyen rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. 

Çalışma Ortamında Teknolojiden Yararlanma
  • Şirket ağına uzaktan erişim
  • GPRS kullanımı
  • 3G destekli telefonlar
  • Turkcell Connect Kart
  • Dizüstü bilgisayarlar
  • Mekan sınırlaması olmaksızın kablosuz (wireless) çalışma olanağı

Sayfayı kaydırın
Yükleniyor