Eğitim ve Gelişim

Turkcell Akademi olarak çalışanlarımızın gelişim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturmak amacıyla, “İnsan” ve “Gelecek” odağında hayatlarına dokunduğumuz bireylerin gelişimini sağlayarak; Turkcell Ekosistemine, topluma ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek için değer yaratan yenilikçi ve zengin içeriklerle donatılmış eğitim programlarını hayata geçiriyoruz.

​Eğitim ve Gelişim
Turkcell Akademi olarak çalışanlarımızın gelişim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturmak amacıyla, “İnsan” ve “Gelecek” odağında hayatlarına dokunduğumuz bireylerin gelişimini sağlayarak; Turkcell Ekosistemine, topluma ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek için değer yaratan yenilikçi ve zengin içeriklerle donatılmış eğitim programlarını hayata geçiriyoruz.


Turkcell Fonksiyon Eğitimleri
Turkcell Grup bünyesinde yer alan fonksiyonlarımıza Turkcell’in ana strateji ve inisiyatifleriyle senkronize planlanan ve ilgili ekiplerin yıl boyunca uçtan uca gelişimini destekleyen Fonksiyonel Gelişim Programları sunuyoruz. Bu programlarda ekiplerimizi geleceğin Turkcell’ine hazırlarken mevcut işlerine değer katan bakış açılarını kazandırmayı, iş birliğini desteklemeyi, gelecek vizyonu oluşturmayı ve ortak hedefler için birlikte başarıya ulaşılmasını amaçlıyoruz. Bu programlar ilgili fonksiyonların yıl boyunca değişen ihtiyaç ve önceliklerine göre farklılaşarak anlık taleplerle yeniden şekillenebilen esnek bir modelle tasarlanmaktadır.
 
Üniversite İş Birlikleri
Turkcell Akademi, Türkiye’ye değer katmak için büyük projelere imza atarak, sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla üniversite iş birliklerine önem vermektedir. Üniversitelerimizde yetişen geleceğin teknolojilerine yön verecek öğrencilerimizi, Turkcell’in mobil erişim teknolojileri, yazılım geliştirme, güvenlik teknolojileri ve cloud teknolojileri konularındaki uzman çalışanlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu sanayi üniversite iş birliklerinde güncel teknoloji ve iş alanlarındaki deneyimlerimizi ve gelecek vizyonumuzu üniversite öğrencilerine aktarıyoruz.
 
Turkcell çalışanlarını kariyer yolculuklarında ve akademik gelişimlerinde desteklemek için 10 farklı üniversite ile yüksek lisans ve doktora programı anlaşması yapıldı. 23 farklı yüksek lisans programına ek olarak 3 doktora programına 304 çalışanımız katıldı. İlgili lisansüstü eğitim programlarına 1600’ün üzerinde çalışanımız başvuru yaptı. Bu programlarla üniversitelerdeki akademik teorik bilginin, teknoloji dünyasındaki güncel pratik bilgi ile zenginleşerek şirketimizin ve ülkemizin kalkınması hedeflenmiştir. 
 
KEY – Kişisel Eğitim Yolculuğu
Kişisel Eğitim Yolculuğu eğitim programı tasarımında yıl içinde yapılan şirket içi analizler ile global göstergeler baz alınarak odaklanılması öncelikli yetkinlik setleri üzerinden eğitim konuları belirlenir. Son 2 yıldır deneyimsel öğrenme odağında tasarlanan Kişisel Eğitim Yolculuğu eğitimleri ile Turkcell çalışanları ihtiyaç duydukları eğitimleri seçerek, iş ve özel hayatlarında onlara katkı sağlayacak yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulabiliyorlar. Son dönemde odaklanılan eğitim konuları iletişim, sürdürülebilirlik, liderlik, psikolojik dayanıklılık, yenilikçilik ve takım olma becerileri üzerinde gerçekleşmiştir.
 
Future Talks
Turkcell strateji ve inisiyatiflerine yönelik Future Talks, ilgili stratejinin globalde iyi örnek teşkil eden araştırmacısı ve(ya) uygulayıcısı ile tüm Turkcell çalışanlarının bir araya geldikleri seminer serisidir. Bu seminerlerle strateji ve inisiyatiflerin tüm çalışanlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi, farklı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda birbirleriyle senkronize olması hedeflendi. Birlikte büyüyen ve sürekli gelişen bir ekosistem yaratmayı hedefleyen Future Talks serisi ve Turkcell strateji ve inisiyatiflerine paralel olarak teknoloji odağında önümüzdeki dönemlerde gerçekleşmeye devam edecektir.
 
Küp (Turkcell Akademi Dijital Kütüphane)
Öğrenen organizasyon ve kendi kendine öğrenme (self-learning) yaklaşımlarına uygun bir şekilde Turkcell Akademi Dijital Kütüphane (KÜP) Mart 2022'de 2.500'ün üzerinde içerik ile tüm Turkcell'lilerin kullanımına açıldı. Hazırlanan bu içerikler ile Turkcell’liler öğrenme yolculuklarını kişiselleştirerek, e-öğrenme, okuma materyali, video, podcast ve interaktif video seçenekleri ile KÜP’te, kendi tercih ettikleri öğrenme yöntemine göre kendi yolculuklarını tasarlamaktadırlar. Her sene, KÜP eğitim ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek güncel içerikler ile Turkcell çalışanlarının zaman ve mekandan bağımsız olarak gelişimleri desteklenmektedir.
 
Turkcell Grup Oryantasyon Programı
Değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak esnek çalışma modelimiz ve öğrenme biçimlerimizi de odağına alarak tasarlanan oryantasyon programında her yeni işe başlayan çalışanımıza eğitimler otomatik olarak atanıyor ve belli sıklıktaki temas noktaları ile çalışanın farklı eğitimlere erişimi sağlanıyor. Senkron ve asenkron eğitim yöntemlerinin bir arada kullanıldığı programımızda, deneyim ve birbirinden öğrenme seansları ile yeni işe başlayan çalışanlarımıza kılavuzluk ederken, çalışanların birbirleri ile network kurmaları sağlanıyor.
 ​
Mentorluk
İç mentorluk programında amacımız, Turkcell grup şirketlerindeki gönüllü mentorların deneyimlerini, hiyerarşiden bağımsız ve güven ortamında paylaşabilmeleri için gönüllü mentilerin yönetsel becerilerinin gelişimini sağlamak ve ortak yönetim kültürünün oluşturulmasına destek olmaktır. Turkcell çalışanları ile birlikte aynı zamanda tüm ekosistemde yer alan ve özellikle üniversite öğrencisi, STEM alanında çalışmak isteyen veya çeşitliliği kapsayacak şekilde, görece dezavantajlı durumda olan gençleri destekleyecek projelerde de Turkcell çalışanları mentorluk desteği vermekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.  ​

Sayfayı kaydırın
Yükleniyor