2. İLAN: Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı

​Ticaret Sicil No: 525515
Ticaret Unvanı:  Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
Ticari Adresi   :  Aydınevler Mah.İnönü Cad.N.20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe/İstanbul 
 
2.İLAN
Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devrolan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil 28.12.2016 tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Aydınevler Mah. İnönü Cad.N.20 Küçükyalı Ofispark Maltepe, İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.
 
 
Devrolan Şirket Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: İSTANBUL
Ticaret Sicili Numarası: 606699
Ticaret Unvanı: Turkcell İnteraktif Dijital Platform ve İçerik Hizmetleri A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 

Sayfayı kaydırın
Yükleniyor